ขออณุญาติยกเลิกการขายนะครับ พอดีติดใจกับ Mango
ต้องขอโทษคนที่จองไว้ด้วยนะครับ