ปิดการขายขายออก 2 เครื่องแล้วครับ


ขอบคุณคุณอั้ม CheekyDrea รับไปดูแล 1 เครื่อง

อีก 1 เครื่องไม่ทราบเมมบอร์ด แต่ชื่อคุณนพ รับไปดูแลอีก 1 เครื่อง

ขอบคุณมากครับ