ยี่ห้อ Samsung

รุ่น i897 Captivate S1 3G True Dtac

สภาพ 90%

อุปกรณ์ ครบกล่อง

เหตผลที่ขาย ได้ Nokia N9มา

ขายที่ 7900-

ตืดต่อ 083-236-1110