Samsung E690
สภาพ 70% ภายใน 85% มีรอยตามการให้งาน ลอกบ้างถลอกบ้าง
บางครั้งถ้าแบตหมดแบบไม่เหลือเลย...แล้วชาร์ตเครื่อง จะเปิดถึงแค่logoแ้ล้วก็ปิดเอง(ย้ำว่าบางครั้ง)
เครื่องเคยผ่านการซ้อมมาแล้ว ซ้อมเพราะไม่ล๊อคเม็ม แต่ไปๆมาๆ ร้านบอก..ซ้อมอะไรเพาว์เวอร์ด้วยก็ไม่รู้...ก็ซ้อมไป หมดแล้ว..
ใช้งานได้ปกติ....
ของที่จะได้ : เครื่อง + แบต(อยู่ได้ประมาณ2วัน) + ที่ชาร์ต,หูฟัง(ไม่ได้เอามาจากบ้่าน) คือได้แค่เครื่องครับ^^
ราคา 600 .- (ห้าร้อยบาทถ้วน) 500.-


ขายในนี้ไม่ค่อยเยอะ....ซื้อไม่ค่อยแยะ..แต่ก็แค่เปิ ดดูบอร์ดนี้ทุกวัน....ตรวจสอบได้ครับ
สะดวกส่งEMS(ุ60.-) ลงทะเบียน(40.-) น่ะครับ^^
สะดวกทาง pm ไม่ก็ E-mail : it-tae@hotmail.com
เต้ : 087-ห้า สี่ ห้า หก ศูนย์ สอง ศูนย์