เครื่องขายเรียบร้อยแล้วครับฝากปิดกระทู้ด้วยครับ แล้วฝากถึงคนที่มาดูถูกไว้นะครับว่า ถ้าท่านไม่เอาอย่าหาว่าของๆคนอื่นจะเหมือนของกระหลั่ วที่ท่านซื้อๆไปครับ และอย่าดูถูกของๆคนอื่นเขา เขาจะขายเท่าไรมันอยู่ที่เจ้าของครับไม่ใช่อยู่ที่รา คาขายตามท้องตลาดถ้าเขาขายไม่ได้เขาก็ลดเองไม่ใช่หน้ าที่ของคุณที่คุณจะไปนั่งตั้งราคาหรือกำหนดราคาของขอ งคนอื่นครับ 085-130-8880 A ครับ

BB 9700 White
-
-
-
-
-
-
-