มีครบทุกอย่าง แถมเมน 1 G

มีโปรแกรม Garmin ไปไหนไม่ต้องกลัวหลงครับ

ขาย 3500 บาท