ปิดค่ะ!@#$%

ขอย้ายไป
http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/1484093