700บาท ครับมึแต่ตัวเครื่อง

เมมไม่มีนะครับ

ใชงานได้ธรรมดาไม่มี ปัญหา


083-4351416

080-9011623