การแก้ปัญหาการพนันที่แท้จริงคือการปรับมุมมองของนัก พนันหรือประชาชนทั่วไปให้มองเห็นการพนันจากgclubหรือคาสิโนออนไลน์ที่เป็นหนึ่งในบริการของคาสิโนนั้นให้เป็นเพียงกิจกรรมบันเทิงอย่างหนึ่งให้ความบัน เทิง ความสนุกสนานหรือกิจกรรมสำหรับคลายเครียด ไม่ใช่มองว่ามันเป็นการทำกำไรโดยอาศัยโชควาสนา หรือมองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองการแก ้ปัญหาการพนันที่แท้จริงคือการปรับมุมมองของนักพนันห รือประชาชนทั่วไปให้เปลี่ยนไปจากมุมมองเดิมที่เคยคิด ว่าการพนันคือส่วนเติมเต็มของชีวิตหรือหรือการพนันเห ล่านั้นเช่นroyal1688และgoldclub slotหรือเว็บไซค์SbobetและWinningFTนั้นจะช่วยลดการเหลื่อมล้ำของคนในสังคมผ่านมารัฐบาลไ ด้กำหนดให้การพนันเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งที่รัฐจะต้ องดำเนิน การปราบปราม คนไทยก็ยังคนเล่นการพนันโดยไม่จำกัดชน ชั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือจะมีการศึกษาหรือไม่ หรือจะ จริงที่ว่ากันว่าการพนันเป็นหนึ่งในพฤติกรรมถาวรของส ังคมไทยไปเสียแล้วดังนั้นถ้าหากเราจะมีการแก้ไขปัญหา อย่างจริงจังเราควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการปรับเปลี ่ยนมุมหรือเปลี่ยนทรรศนะคติของนักพนันนั่นเอง แต่ถ้าหากว่าในบ้านเรานั้นยังไม่สารถขจัดปัญหาการพนั นใต้ดินให้หมดไปจาก สังคมไทยได้ อยากขอให้หันกลับมาดูในอีกแง่มุมโดยประหนึ่งว่าการพน ันเป็นหน้าที่ของรัฐ ที่ให้รัฐเข้ามาจัดการบริการสาธารณะประเภทนี้นอกจากจ ะเป็นการจัดการทางวัฒนธรรมแล้วก็ยังมีจุดประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เงินรั่วไหลออกนอกประเทศอีก ด้วยข้อดีของการให้รัฐ จัดการพนันในมิติด้านเศรษฐกิจและได้แก่รัฐจะสามารถหา รายได้อย่างมหาศาลจากฐานการพนันที่สร้างขึ้น อันจะเห็นได้จากรายได้ของกองสลากในแต่ละเดือนที่ส่งใ ห้แก่รัฐบาลเพื่อการ บริการประเทศ รายได้ที่ได้มาก็จะนำมาพัฒนาสังคม


Genting

Holiday Palace

Ruby888

Reddragon

Silvergoose

Ibcbet

Savan Vegas