[size=20pt]จำหน่ายมือจับใช้ได้ในงานต่างๆ
เหมาะสำหรับทำ C/F ( Checking Fixture )
- 100 ชิ้นขึ้นไปราคาส่ง 80 บาท
- 1 - 99 ชิ้นราคา 100 บาท
(ค่าบริการจัดส่งฟรี)


สอบถามเพิ่มเติมโทร
085-834-909
(พัชรินทร์ พวงมณี)
Email : im_ake_1@yahoo.com
[/size]