1. htc desire ครบกล่อง และ case ตามรูป (ไม่มีเมม เก็บไว้ใช้ครับ)
แต่เป็นรอยที่กันรอยหน้าจอเยอะ นอกนั้นยังสภาพดี
ประกัน 17/02/2012 มีใบเสร็จ
ราคา 70002. galaxy s ขายแล้ว 7500