PDA

View Full Version : สาเหตุที่Galaxy Note2ขาดตลาดLagamesh
11-08-2012, 05:05 PM
คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากคลิปนี้ ที่ทั้งสุนัข แมวและลูกเจี๊ยบตัวน้อยมาเล่นซนกับNote2จนเป็นรอยทำใ ห้เจ้าของต้องซื้อเครื่องใหม่มาเปลี่ยนจนทำให้เกิดปั ญหาโน๊ต2ขาดตลาดในเวลานี้ ;)


http://www.youtube.com/watch?v=oMGpasm5l4A