PDA

View Full Version : บริการรับเย็บเสื้อโปโลสุดจะถูกNakarato
11-03-2012, 03:33 AM
รับเย็บเสื้อโปโล (http://www.hayhaindustry.com/) ผ่า กระทำการแพทเทิร์น pattern รุ่งโรจน์แบบ บีบ แพ็ค เสื้อ ระยะมากมายกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระโปรง กางเกง เสื้อแสงแบบอย่าง เสื้อshirt กลุ่มปกคลุมมีท้องเสื้อผ้าอาภรณ์ไซส์เลิศ เตี่ยว เสื้อแสงเพศชาย เครื่องนุ่งห่มลูก เสื้อหมา พร้อมทั้ง วิฬาร์ ชนิด one stop service
ติดต่อและกระผมที่เดียว ท่านจะสมรรถจัดทำกางรนด์ข้าวของเครื่องใช้เธอได้รับเ ลย
เราสารภาพทั่วชิ้นงาน ก่อสร้างเรือแพทเทริ์น ขึ้นแบบอย่างระยะ ป้ายรถเมล์พัตรยี่ห้อ ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางกระดาษยี่ห้อ
ตัดแพรพรรณ รับเย็บเสื้อโปโล
ขั้นต่ำ 10 ร่างประสานกลุ่ม ด้วยว่าผู้เนื้อที่ขึ้นต้นประกอบแผ่รนด์เครื่องแต่งต ัวเป็นของใช้ตัวเอง
และเราเป็นได้เกิดชิ้นงานตัวเลขบานเบอะได้ 100 ร่างกายสร้างรูปแบบรุ่งไปหาได้
www.hayhaindustry.com
================================================== ====