PDA

View Full Version : ขายโปรแกรม pos ใช้งานง่าย สำหรับร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ทุกประเภท ราคาเพียง 990 บาทpriestdome99
09-30-2012, 06:36 AM
http://upic.me/i/k3/pic-30-9.gif

ขายโปรแกรม POS (http://www.soi3.com) ,ร้านมินิมาร์ท,ร้านอะไหล่,เครื่องเขียน,ร้านกาแฟ
ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง,ร้านอาหาร,ค้าปลีก ค้าส่งทุกประเภท ถูกที่สุด ใช้ง่ายที่สุด
สุดยอดโปรแกรมค้าปลีก (http://www.soi3.com)-ค่าส่ง

"พาราไดส์ POS" ราคา 990 ใช้งานง่าย สะดวกสำหรับร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ทุกประเภท

"คุณสมบัติของโปรแกรม"
1. รับสินค้าเข้าสต๊อกสามารถเลือกอ๊อฟชั่นให้ปรับราคาขา ยตามราคาขายใหม่ได้
2. รับสินค้าเข้าสต๊อกแบบ โหล/ลัง หรือแบบหน่วยใหญ่พร้อมๆ กับหน่วยย่อได้เช่น สบู่1 โหลกับอีก 6 ก้อน โปรแกรมนี้สามารถทำได้
3. โปรแกรมจะตัดสต๊อกด้วยระบบ Randome แต่สต๊อกจริงอาจตัดแบบ FIFO ก็ได้ขึ้นอยู่กับการบริหารร้าน
4. เลือกให้เตือนสินค้าหมดอายุ หรือไม่เตือนได้
5. พิมพ์บาร์โค้ดติดสินค้าได้
6. ค้นหาสินค้าได้ทุกข้อความ รหัส ชื่อสินค้า หมวดสินค้า โดยไม่ต้องพิมพ์เต็มก็สามารถค้นหาพบ
7. สรุปยอดขายสินค้า-รายได้ ตามพนักงาน ตามช่วงวันที่ ตามสินค้าได้ ฯลฯ
8. รายงานยอดขายสินค้า
9. รายงานภาษีซื้อ
10. รายงานภาษีขาย
11. รายงานการคืนสินค้าจากลูกค้า
12. รายงานสินค้าคงเหลือเรียงตามรหัสสินค้า
13. รายงานสินค้าคงเหลือเรียงตามชื่อสินค้า
14. รายงานสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ
15. รายงานสินค้าใกล้หมดอายุ
16. ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มได้
17. พิมพ์สลิปย่อพร้อมเปิดลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติหากลิ ้นชักรองรับการเปิดด้วยวิธีนี้
18. ออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบได้
19. ใบเสร็จเปลี่ยนหัวได้ เช่นเปลี่ยนเป็น บิลเงินสด ,ใบส่งของ ,ฯลฯ และสามารถพิมพ์หัวบิลได้เอง
20. เปิดหน้าจอขายพร้อมกันได้ถึง 10 หน้าจอ
21. กำหนดการเข้าใช้เมนูหรือห้ามเข้าใช้เมนูต่างๆ ในโปรแกรมให้กับผู้ใช้แต่ละคนได้

"เมนูทั้งหมด"
1.รายละเอียดผู้ขาย
1.1 รายละเอียดผู้ขาย-Supplier

2.สต๊อก
2.1 ตั้งข้อมูลพื้นฐานสต๊อก
2.2 รับสินค้าเข้าสต๊อก
2.3 ปรับปรุงเพิ่มลดจำนวนสินค้าในสต๊อก
2.4 พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า
2.5 รายการสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ
2.6 ปรับปรุงรายการสินค้าหมดอายุ

3.ขาย
4.อื่นๆ
4.1 สร้างรูปแบบสลิป(แบบย่อ)/รายละเอียดกิจการ/ที่อยู่
4.2 กำหนดเครื่องพิมพ์สลิป
4.3 รายละเอียดกิจการ/ที่อยู่ สำหรับหัวบิล(แบบเต็มรูปแบบ)

5.รายงาน
5.1 รายงานยอดขายสินค้า
5.2 รายงานภาษีซื้อ
5.3 รายงานภาษีขาย
5.4 รายงานการคืนสินค้าจากลูกค้า
5.5 รายงานสินค้าคงเหลือเรียงตามรหัสสินค้า
5.6 รายงานสินค้าคงเหลือเรียงตามชื่อสินค้า
5.7 รายงานสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ
5.8 รายงานสินค้าใกล้หมดอายุ

6.Option
6.1 หมายเลขเครื่อง
6.2 ตั้งหมายเลขบิล
6.3 แสดงส่วนลดอัตโนมัติ

7.Administrator
7.1 Change Log in
7.2 เพิ่มชื่อ-กำหนดสิทธิ์ ผู้เข้าใช้โปรแกรม
7.3 รายละเอียดการเข้าใช้โปรแกรม
7.4 กำหนดเครื่องที่เก็บข้อมูล
7.5 สำรองข้อมูล

"ข้อจำกัดในการใช้งาน"
[color=Blue]- โปรแกรมนี้ลงได้เครื่องเดียวเท่านั้น สามารถลงซ้ำเครื่องเดิมได้ 5 ครั้ง นับการฟอร์แมทเครื่อง โดยลงทะเบียนผ่านInternet หากผู้ใช้
ไม่มี Internet กรุณาโทรขอรหัสผ่านได้ที่ 0863217119 ตามวันและเวลาทำการ หรือ
1 หากต้องการใช้งานมากกว่าที่กำหนดขอให้ช่วยอุดหนุนซื้ อแผ่นใหม่อีกครั้ง
เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาโปรแกรมให้ก้าวหน้าต่อไป
- โปรแกรมพาราไดส์มินิมาร์ท "ชุดมินิ" เป็นระบบเล็กราคาถูกเหมาะสำหรับร้านที่มีสินค้าไม่เก ิน
300 ชนิดเท่านั้น(กำหนดรหัสสินค้าได้ 300 รหัส) ชุดนี้มีราคาถูกแต่คุณสมบัติทุกอย่างครบเหมือนกันกับ "ชุดโปร"
ต่างกันเพียงรองรับจำนวนสินค้าได้น้อยกว่า
- โปรแกรมพาราไดส์มินิมาร์ท "ชุดโปร" เป็นระบบที่เหมาะสำหรับร้านที่มีสินค้าหลายชนิดไม่จำ กัดจำนวน
เหมาะสำหรับร้านใหญ่ขอให้ผู้ใช้เลือกซื้อและใช้งานให ้ตรงกับความต้องการ สำหรับ "ชุดโปร" นั้นจะมีจำหน่ายเฉพาะ
บางแห่งเท่านั้นเนื่องจากร้านตัวแทนจำหน่ายมักมีข้อจ ำกัดในการรับไปจำหน่ายในเรื่องของราคา ฉะนั้นหากลูกค้า
ท่านใดสนใจโปรแกรม "ชุดโปร" ชุดไม่จำกัดรายการสินค้า สามารถหาซื้อได้โดยตรงได้ที่ 0863217119 หรือดูข้อมูล http://www.soi3.com/