PDA

View Full Version : ลองทายดูซิว่ามันเป็นอะไรกันแน่ Acer ในคลิปนี้authredux
06-05-2012, 08:04 AM
ลองทายดูซิว่ามันเป็นอะไรกันแน่ Acer ในคลิปนี้


http://www.youtube.com/watch?v=7ax2OlxsbB4&feature=youtu.be

และถ้าดูจบแล้วใครสนใจอยากไปร่วมงานก็ไปลงทะเบียนที่ หน้าเฟซของ Acer นะครับ คนที่ลงทะเบียนแล้วมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลที่หน้างาน