PDA

View Full Version : 7 คน 7 เรื่องราว 7 แรงบันดาลใจ Passion for Success (NokiaE7)AppMan
03-07-2011, 09:12 AM
http://www.youtube.com/watch?v=3crZrBp4XKg&feature=player_embedded

โนเกียเชื่อมั่นในการเชื่อมโยงผู้คนและสิ่งที่มีความ หมายกับผู้คน แรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ผลักดันผู้คนไปสู่ความสำเร็จ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีล้ำหน้าของ Nokia E7 ที่ตอบสนองทุกการใช้งานของนักธุรกิจเพื่อก้าวสู่ความ สำเร็จ

ติดตาม 7 เรื่องราวความสำเร็จ และ 7 แรงบันดาลใจ Passion for Success ได้เร็วๆ นี้ที่ www.nokia.co.th/success