PDA

View Full Version : [Video] เวลาเด็กเกิดในสหรัฐ 1 คน = มีเเอนดรอยถูกเปิดใช้งานใหม่ 30 เครื่อง :)esc_sequencer
03-07-2011, 07:38 AM
http://www.youtube.com/watch?v=veDouFVF1oM&feature=player_embedded

อัตราการเพิ่มน่ากลัวจริงๆ ยังกะซอมบี้เเน่ะ XD

Samanta Gtr
03-07-2011, 07:57 AM
หุ่นเขียวครองโลกแล้ว!!!